Posvícení v Obříství, 5. října 2019 od 15:45

Zahrajeme na návsi a programem provádí Petr Slíva.